about-us1 (1)

Tin tức sản phẩm

Tin tức sản phẩm

  • Pin kiềm VS pin kẽm

    Bạn nên sử dụng loại pin nào cho các thiết bị tiêu hao thấp như điều khiển từ xa của TV hoặc đồng hồ?Và những cái nào là lý tưởng cho điện thoại dect của bạn?Bạn phải chọn pin kẽm hay pin kiềm tốt hơn?Nhưng ...
    Đọc thêm