about-us1 (1)

Dòng AG

  • Pin di động nút kiềm 1.5V AG13 AG10 AG

    Pin di động nút kiềm 1.5V AG13 AG10 AG

    Tiêu chuẩn này mô tả kích thước bên ngoài, đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật và các biện pháp phòng ngừa của pin kiềm kẽm-mangan nút AG13.Tiêu chuẩn này áp dụng cho pin kiềm kẽm-mangan nút AG13 do Dongguan Sunmol Battery Co., Ltd sản xuất